Pentru a ne contacta prin e-mail, vă rugăm completați formularul de mai jos:

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
header

Eliberarea Cărții de Identitate în cazul expirării termenului de valabilitate

Conform prevederilor legale, cetățenii sunt obligați să se prezinte la Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, pentru a solicita un nou act de identitate.

Instituția noastră nu emite cărți de identitate și nu efectuează programări în vederea depunerii cererilor pentru emiterea cărților de identitate.
Pentru aceste informații vizitați pagina serviciilor locale.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Descărcări formulare

Atenție! Cererile a se imprima față-verso!