Küldjön üzenetet nekünk

Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

Rólunk

SPCJEP Covasna, Sfantu Gheorghe

A Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat 2005 március 9-én alakult a Megyei Tanács 2005/8-as számú Határozata értelmében. Ezen határozat jóváhagyta az Országos Személynyilvántartó Felügyelőség által véleményezett Szervezési és működési szabályzatot, hivatal szervezeti vázlatát és státusjegyzékét.

Szerepkör, finanszírozás és vezetőség

A Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat a Megyei Tanács alárendeltsége alá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező közintézmény.

A hivatal szerepe bíztosítani megyeszinten azon jogszabályok alkalmazását, amelyek a személynyilvántartási tevékenységet szabályozzák.

A folyamatos valamint a beruházási kiadások finanszírozását a saját jövedelmek, a Megyei Tanács helyi költségvetéséből erre a célra jóváhagyott szubvenció, a Belügyminisztérium költségvetéséből származó állami szubvenció, adományok és támogatások bíztosítják, a törvények értelmében.

A ráruházott hatáskör betöltésében, a Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat együttmüködik a Megyei Tanács, a Belügyminisztérium többi struktúráival és együttmüködési kapcsolatot fejleszt ki közintézményekkel, egyesülettekel, gazdasági vállalatokkal, valamint természetes személyekkel a közérdekű feladatokban, az érvényes jogszabályok szerint.

Törvényes alap

  • A 372/2002-es Törvény által elfogadott, 2001/84 számú Rendelet a kommunitáris személynyílvántartási közszolgálatok létesítéséről, zervezéséről és müködéséről, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel
  • a 2005/290-ös Törvény által módositásokkal és kiegészitésekkel elfogadott 2005/97-es számú Sürgösségi Rendelet a román állampolgárok nyjlvántartásáról, akóhelyéről, tartózkodási helyéről, és személyazonossági okmányairól
  • 2006/1375 számú Kormányhatározat a román állampolgárok nyílvántartásával, állandó lakhelyével, tartózkodási helyével, személyazonossági igazolványával kapcsolatos törvényes rendelkezések egységes alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyására
  • Az utólag módosított és kiegészített 2003/323 számú Törvény által jóváhagyott 2003/41 számú Rendelet a nevek természetes személyek általi elnyeréséről és adminisztratív úton való megváltoztatásáról
  • 1996/119 számú Törvény az anyakönyvi okiratokról
  • 2011/64 számú Kormányhatározat az anyakönyvi okiratokra vonatkozó előírások egységes alkalmazásával kapcsolatosan
  • 2001/677 számú Törvény a személyek oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma terén
  • 2001/544 számú Törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről

A köztisztviselők etikai kódja

Az intézmény feladatai

Szervezeti és működési szabályzat

Felmérő jelentések

Az intézmény költségvetése

2012-es év

Személyzeti költségek

Javak és szolgáltatások

Beruházási költségek

300.000 lej

104.000 lej

10.000 lej

Összesen: 414.000 lej

Fizetések